NRNA Norway को सदस्यता लिने सम्बन्धि जरुरि सूचना

लामो समयदेखि Bergen मा बस्दै आउनु भएका र NRNA Norway मा आबद्ध हुन चाहनु हुने महानुभाबहरुले NRNA Norway को बैंक खाता नम्बर: 1503 32 23827 मा सदस्यता शुल्क: 150,- क्रोनर प्रति व्यक्ति बुझाई सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ । सदस्यता शुल्क बुझाउँदा Membership Fee for 2019 अनिवार्य रुपमा Message box मा लेख्नु पर्नेछ । बैंक खातामा उक्त रकम बुझाइसके पछि मात्र NRNA Norway को membership लिन अनलाइन फर्म भर्नुहोस् । Online फर्मको लागि निम्न link मा जानुहोस् । https://mero.nrna.org Log in | Membership mero.nrna.org यो प्रक्रिया बाट April भित्र् member बनेमा आगामी…